V zahraničí

Prevozy zosnulých zo a do zahraničia

Ak nastane úmrtie Vášho blízkeho v zahraničí je postup pri vybavovaní pohrebu špecifický v závislosti od konkrétnej krajiny, v ktorej nastalo úmrtie. Je potrebné navštíviť našu kanceláriu, kde sa určia konkrétne kroky pre plynulý prevoz nebohého na územie Slovenskej republiky.

DSC_2704

Ak nastane úmrtie cudzinca na území SR
vybavíme všetky náležitosti potrebné k prevozu zosnulého do zahraničia. Až po vybavení všetkých potrebných dokladov môžme telo nebohého previesť do krajiny v ktorej bude pochovaný.

Letecký transport

V závislosti od krajiny, kde nastalo úmrtie volíme cenovo navýhodnejší transport nebohého na územie Slovenskej republiky. V niektorých prípadoch je jedinou, v iných zase lepšou a cenovo dostupnejšou alternatívou letecký transport nebohého na územie Slovenskej republiky.

Referencie

Máme skúsenosti s prevozmi a leteckými transportmi nebohých z týchto krajín: Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Francúzko, Belgicko, Holandsko, Veľká Británia, Ukrajina, Poľsko, Rumunsko, Nigéria, Austrália, Maďarsko.