Aktuálne informácie

Čo je nové v Pohrebníctve ERA?

[rok 2020]

Pridaná nová sekcia FOTOGALÉRIA!

[rok 2015]

Ako člen SAPAKS sme zvýšili svoju kvalifikáciu a získali certifikát z posmrtnej kozmetiky, hygieny, líčenia, tanatoplastiky, tanatológie.

certifikat

[rok 2014]

Pridanie časti Naše pracoviská v sekcii „MY“, kde sa dozviete viac informácii o podmienkách v akých vykonávame svoju činnosť.

obliekaren4bw

[rok 2013]

Výstavba súkromnej prevádzkovej budovy , vybavenej najmodernejšou technológiou na Slovensku. V budove sa okrem iného nachádza chladiace a mraziace zariadenie, obliekáreň a prípravovňa nebohých zariadená podľa najvyšších štandardov.

[rok 2012]

ERA – Kompletné pohrebné služby – vykonáva prevozy zosnulých na súdno-lekársku pitvu v okrese Prešov.

[rok 2011]

ERA – Kompletné pohrebné služby – zabezpečuje kompletné pohrebné služby na všetkých cintorínoch na územy Slovenskej republiky, tak ako nám to umožnuje nový zákon o pohrebníctve 131/2010 Z.z, bez výnimky!

DSC_1435