Naše pracoviská

Naše pracoviská

Pracujeme v najmodernejších podmienkach na Slovensku. Pri našej práci kladieme veľký dôraz na hygienu a dezinfekciu.

obliekaren4

obliekaren1

Naši zamestnanci pracujú s každým nebohým dôstojne a s úctou. Naše pracovisko opúšťa každé telo dôkladne umyté a pripravené k dôstojnej poslednej rozlúčke.

obliekaren2

Disponujeme najmodernejším chladiacim zariadením s 24 hodinovým monitorovaním teploty. Takýmto spôsobom sa vieme vyhnúť nepríjemnostiam pri výpadku chladiacého zariadenia.

obliekaren3

Vykonávame rôzne nadštandardné služby ako je farbenie vlasov, strihanie, manikúra, líčenie…

garaz1

Pri našej každodennej práci využívame spoľahlivé pohrebné vozidlá – s chladiacim zariadením, podľa zákona o pohrebníctve 131/2010 Z.z.

auta

chodba