Iné

Úmrtie na ulici, alebo za nejastných okolností

DSC_1364Ak úmrtie nastane na inom mieste tj. autonehoda, vražda, samovražda a pod.:

1. Na miesto úmrtia bude privolaná polícia, ktorá začne vyšetrovať príčinu úmrtia a privolá obhliadajúceho lekára.

2. Polícia privolá zazmluvnenú pohrebnú službu, ktorá telo prevezie na pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, kde bude vykonaná pitva.

3. Kontaktujte nás na tel. čísle 0918 560 422 | 0918 560 423a oznámte nám úmrtie. Dohodnú sa prvotné náležitosti a skráti sa tým doba vybavovania pohrebu.

4. Osobne sa zastavte na našej pobočke (Krátka 7, Prešov), kde sa upresní dátum, čas a spôsob poslednej rozlúčky. Máte však aj možnosť využiť vybavenie pohrebu u Vás doma, kde Vás navštívi náš zamestnanec a vybaví všetko potrebné.