Naše služby

Zorganizovanie poslednej rozlúčky na jednom mieste!

Najjednoduchšim spôsobom akým môžme pozostalým pomôcť je odbremeniť ich od časovo náročného vybavovania obradu a dokladov potrebných k nemu.

Preto za Vás vybavíme všetky potrebné náležitosti bez nutnosti navštívenia inej inštitúcie. Všetky dokumenty ako je úmrtný list, listy o prehliadke potrebný k pochovaniu, žiadosť o príspevok na pohreb… všetko vybavíme na základe Vami podpísaného splnomocnenia.

Prevozy zosnulých

Vykonávame prevozy zosnulých 24hod. denne v rámci Slovenska, z bytov, domov, nemocníc alebo sociálnych zariadení.

Taktiež vykonávame prevozy zosnulých zo a do zahraničia aj s možnosťou vybavenia kompletnej úmrtnej dokumentácie v krajine, kde nastalo úmrtie.

Potrebné dokumenty k pohrebu

Na základe Vami podpísaného splnomocnenia Vám vybavíme všetky dokumenty potrebné k pohrebu.

Na počkanie Vám vyrobíme smútočné oznámenia (parte) rôznych typov s možnosťou umiestnenia fotografie nebohého.

Zaobchádzanie s telom, obliekanie a úprava

Jednou z našich priorít je dôstojne zaobchádzanie s ľudským telom, príprava tela k pohrebu, jeho umytie, obliečenie a profesionálna úprava.

Rakvy, kríže, kvetinová výzdoba

Priamo na našej predajni máte možnosť vybrať si kvetinovú výzdobu k pohrebu, či už živé viazané čečinové vence a kytice alebo umelé kvety.

Máme široký výber kvalitných, cenovo dostupných rakiev a doplnkov (týlové prikrývky, krížiky, umučenia, urny…).

Vyrábame tabuľky na označenie hrobového miesta, na rozdiel od iných sú riešené metódou, ktorá zaručí, že text na nej Vám vydrží aj niekoľko rokov.

Pochovanie alebo kremácia

Vlastnými zamestnancami vykonávame výkop a zasypanie hrobu, alebo výstavbu panelovej hrobky, jej otvorenie, zatvorenie a zaliatie betónovou zálievkou.

Podľa potreby poskytneme naších pracovníkov na prenesenie a spustenie rakvy do hrobu.

Zabezpečujeme kompletné služby pri obrade spôsobom kremácie, s možnosťou zaslania urny na adresu alebo osobného odberu v našej prevádzke.

Fotografie z obradu

Za výhodnú cenu mate možnosť objednať si nášho profesionálného fotografa (počas celého obradu), ktorý Vám zveční poslednú rozlúčku s Vaším blízkym.

Ostatné služby

Zabezpečenie ozvučenia (v dome smútku) – s možnosťou výberu skladieb, ktoré odznejú počas obradu.

Naším zákazníkom sme nápomocní aj pri zabezpečení smútočného posedenia (karu).

Spolupracujeme s kvalitnými kamenárskými firmami, aby sme naším zákazníkom pomohli aj pri výbere pomníka alebo nápisnej dosky či dopísaniu dátumov na náhrobnom kameni (aj priamo na cintoríne, bez nutnosti demontáže).