Emilia Čopková – 74 rokov

Dátum: 14. júna 2021

Čas: 13:00 hod.

Miesto: Dom smútku Solivar